Untitled Document

آموزش نرم افزار

دانلود جزوه کنترل قاب های بتنی تحت ۲۵ % بار زلزله در نرم افزار Etabs

xvwol77wwgj9tcb3zzz

با مراجعه به ادامه مطلب جزوه ۵ صفحه ای روند کنترل قاب های بتنی در سیستم دوگانه، در برابر ۲۵ % نیروی زلزله به صورت تصویری و با توضیح تمام مراحل را می توانید دانلود کنید این جزوه توسط جناب مهندس کاظم بهادر نژاد تهیه و تنظیم شده است با تشکر از ایشان ۷civil.com ادامه مطلب »

دانلود جزوه آنالیز ترک خوردگی دیوارهای برشی در تحلیل دینامیکی توسط نرم افزار Etabs

download (18)

با مراجعه به ادامه مطلب می توانید جزوه ای ۷ صفحه ای از آنالیز ترک خوردگی دیوارهای برشی در تحلیل دینامیکی توسط نرم افزار Etabs را دانلود کنید .این جزوه به زحمت جناب مهندس کاظم بهادر نژاد تهیه شده است. ۷civil.com ادامه مطلب »

دانلود ویدیو آموزش کار با نرم افزار اتوکد به صورت فارسی قسمت سوم

download (5)

با مراجعه به ادامه مطلب می توانید ویدیو در رابطه با آموزش کار با نرم افزار اتوکد را دانلود کنید.شایان ذکر است که این آموزش در سه قسمتمی باشد که در اینجا قسمت سوم به شما عزیزان ارایه میشود با آرزوی موفقیت روز افزون ۷civil.com ادامه مطلب »

دانلود ویدیو آموزش کار با نرم افزار اتوکد به صورت فارسی قسمت دوم

download (5)

با مراجعه به ادامه مطلب می توانید ویدیو در رابطه با آموزش کار با نرم افزار اتوکد را دانلود کنید.شایان ذکر است که این آموزش در سه قسمت می باشد که در اینجا قسمت دومبه شما عزیزان ارایه میشود با آرزوی موفقیت روز افزون ۷civil.com ادامه مطلب »

دانلود ویدیو آموزش کار با نرم افزار اتوکد به صورت فارسی قسمت اول

download (5)

با مراجعه به ادامه مطلب می توانید ویدیو در رابطه با آموزش کار با نرم افزار اتوکد را دانلود کنید.شایان ذکر است که این آموزش در سه قسمتمی باشد که در اینجا قسمت اول به شما عزیزان ارایه میشود با آرزوی موفقیت روز افزون ۷civil.com ادامه مطلب »