Untitled Document

پاور پوینتی درباره پدیده روانگرایی

این پاور پینت شامل مطالبی است که نمونه ای از آن را در پایین قرار داده ایم

در یک نگاه :

مقدمه

روانگرایی چیست ؟

روانگرایی از دیدگاه مهندسی

ارزیابی مخاطرات روانگرایی

استعداد روانگرایی

وقوع روانگرایی

اثرات روانگرایی

روشهای جاری اصلاح خاک

مراجع

nروانگرایی ابتدا توسط موگامی و کابو در سال ۱۹۵۳ ابداع شد.

nدر دوره سه ماهه پس از زلزله در آلاسکا (۱۹۶۴) وزلزله نیگاتای ژاپن بیشتر مورد توجه قرار گرفت

روانگرایی از دیدگاه مهندسی :

nروانگرایی جریانی : هنگامی که تنش برشی در یک توده خاک روانگرا بزرگتر ازمقاومت پایدار خاک باشد رخ می دهد و باعث گسیختگیهای مخرب لغزش جریانی در خلال ویا بعد از زلزله می شود.

nتحرک سیکلی : برعکس روانگرایی جریانی وقتی رخ میدهد که تنش برشی استاتیکی کمتر از حالت مقاومت پایداربوده و وقتی تنش برشی سیکلی به اندازه ای بزرگ باشد که در یک لحظه از مقاومت حالت پایدار خاک تجاوز کند.

nروانگرایی زمین مسطح : از آنجایی که تنش های برشی افقی استاتیکی که سبب بروز تغییر شکلهای جانبی می شوند،وجود ندارند،روانگرایی سطحی می تواند جابه جایی های بزرگ منجر شود.اما جابه جایی های جانبی و ماندگار ایجاد شده ، کوچک است.کلید واژه آزمون نظام مهندسی

yarazmoon

yarazmoon

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*