Untitled Document

دانلود دفترچه ثبت نام آزمون نظام مهندسی، نظام کاردانی و معماران تجربی مرداد ۹۴

مهندسین ،کاردان ها و معماران عزیز متقاضی دفترچه دستورالعمل ثبت نام آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان، کاردانهاي فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفهاي معماران تجربی- مورخ ۱ و ۱۳۹۴/۰۵/۲ رو از لینک زیر میتونید دانلود کنید

فهرست مندرجات صفحه ۲ مقدمه -۱ ۲ تعاریف -۲ ۳- راهنما و دستورالعمل ثبت نام آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان کاردانهاي فنی ساختمان و تعیین صلاحیت حرفهاي معماران تجربی مورخ مرداد ۳ ۹۴ ۴- دستورالعمل اجرائی ویژه سازمانهاي استان ۲۲

مقدمه: وزارت راه وشهرسازي در اجراي مواد ۲۶،۲۱،۱۱و۲۸ آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با همکاري سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به برگزاري آزمونهاي ورود به حرفه مهندسان در هفت رشته مهندسی معماري بخشهاي (نظارت، طراحی و اجرا)، عمران بخشهاي (نظارت، محاسبات و اجرا)، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازي، نقشه برداري و ترافیک در پایه سه و کاردانهاي فنی ساختمان در شش رشته کاردانی معماري، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، شهرسازي و نقشه برداري در پایه سه و آزمون تعیین صلاحیت حرفهاي معماران تجربی در پایههاي سه، دو، یک جهت پروانه اشتغال بکار در تاریخهاي ۱ و۲ مرداد ماه ۱۳۹۴ بطور هماهنگ و همزمان در سراسر کشور اقدام مینماید. تعاریف: دراین «دفترچه راهنما» براي اختصار هر یک از عبارتهاي زیر با معانی مربوطه بهکار میروند: «سازمان سنجش»: سازمان سنجش آموزش کشور «شرکت خدمات»: شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش «اداره کل»: اداره کل راه و شهرسازي استان «سازمان استان»: سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان(حسب مورد) «قانون»: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب اسفند ماه ۱۳۷۴ «آیین نامه»: آییننامههاي اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از سال ۱۳۷۵ تا۱۳۹۰کلید واژه آزمون نظام مهندسی

yarazmoon

yarazmoon

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*