Untitled Document

دانلود دستورالعمل ترکیب بار ها به روش حالت حدی LRFD

دستورالعمل ترکیب بارها در
طراحی ساختمانهاي متعارف به
روش حالت هاي حدي

به نام یگانه معمار هستی
به منظور ایجاد وحدت رویه در انجام محاسبات سازه، کاهش خطاهاي احتمالی در فرضیات اولیه طراحی ناشی از
سوء تعبیر مهندسان در برداشت از آیین نامه ها، و در نتیجه سهولت انجام بازبینی دفترچه هاي محاسباتی، کارگروه
سازه مدیریت کنترل و نظارت ساختمان شهرداري شیراز اقدام به تدوین دستورالعمل مربوط به ترکیب بارها در
طراحی ساختمانهاي متعارف به روش حالت هاي حدي بر اساس آئین نامه هاي معتبر بین المللی نموده است. لذا از
این پس بکارگیري ضوابط این دستورالعمل در طراحی سازه ها الزامی است.
حداقل بارهاي طراحی » امریکا تحت عنوان ASCE / SEI 7- چهارچوب اصلی این دستورالعمل از استاندارد ۱۰
برگرفته شده است. سایر آئین نامه ها و مراجع مورد استفاده در این دستورالعمل به « ساختمانها و سایر سازه ها
شرح زیر میباشند :
۱- ASCE Standard [ ASCE/SEI 7-10 ] ; Minimum Design Loads for Buildings and Other Structures .
۲- ANSI / AISC 360-10 ; Specification for Structural Steel Buildings.
۳- ACI 318M-11 ; Building Code Requirements for Structural Concrete.
. « بارهاي وارد بر ساختمان » -۴ مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران، ویرایش ۱۳۹۲ تحت عنوان
. « طرح و اجراي ساختمانهاي فولادي » -۵ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران، ویرایش ۱۳۹۲ تحت عنوان
. ۲۸۰۰ ایران، ویرایش ۳ – -۶ آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، استاندارد ۸۴
با وجود تلاشهاي فراوان، این اثر مصون از ایرادهایی نظیر غلطهاي فنی، نگارشی، ابهام و ایهام نیست. از این رو از شما
مهندسان گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهد ه ه ر گونه اشکال و ابهام مراتب را به نشانی الکترونیکی
shirazmn.str@gmail.com گزارش فرمایید تا موجبات شناسایی و برطرف نمودن آنها فراهم شود.
اعضاي کارگروه سازه (به ترتیب حروف الفبا):
مهندس جعفر آزادي (نماینده شهرداري شیراز)
مهندس امیر محمد ادریسی (مدیر طرح)
مهندس محمدرضا بهارلو
مهندس سید علی رضا حکمت آرا
دکتر داود صفري
مدیریت کنترل و نظارت ساختمان شهرداري شیراز
کارگروه سازه
تابستان ۱۳۹۳کلید واژه آزمون نظام مهندسی

yarazmoon

yarazmoon

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*