Untitled Document

دانلود جزوه فولاد دکتر حسین زاده ویژه آزمون نظام مهندسی

جزوه فولاد در ۹۳٫۴٫۱۸ ویرایش شده و حجم آن ۴Mb و ۱۸۸ صفحه می باشد. این جزوه جهت تدریس در کلاسهای آمادگی آزمون نظام مهندسی دکتر حسین زاده تهیه شده است.

جزوه فولاد جهت آمادگي آزمون نظام مهندسي
-۱ الزامات عمومي …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
-۱-۱ تركيبات بار و كليات طراحي ………………………………………………………………………………………………………. ۷
-۲ كشش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸
-۱-۲ مراحل كنترل عضو كششي …………………………………………………………………………………………………………. ۹
-۱ كنترل تسليم در مقطع كل………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰ -۱-۲
-۲ كنترل گسيختگي كششي در محل سوراخ …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰ -۱-۲
-۳ سطح مقطع خالص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱ -۱-۲
-۴ تاخير برشي و سطح مقطع موثر …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳ -۱-۲
-۵ اعضاي كششي مركب از چند نيمرخ و ورق ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹ -۱-۲
-۶ كنترل برش قالبي ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰ -۱-۲
-۷ كنترل لاغري (سرويس دهي)…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳ -۱-۲
-۸ ميل مهار سوله ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴ -۱-۲
-۳ ستونها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۶
-۱-۳ كمانش موضعي …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۲۹ ……………………………………………………………………………………………………………………………..K -2-3 ضريب
-۳-۳ طول كمانش ستونها در قابها ……………………………………………………………………………………………………… ۳۲
-۴-۳ مقاومت فشاري ستونها …………………………………………………………………………………………………………….. ۳۸
شكل و باكس ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸ I -1 ستونهاي با مقطع -۴-۳
……………………………………………………………………………………………………………… ۳۹

دانلود جزوه فولاد دکتر حسین زاده ویژه آزمون نظام مهندسی

آموزش دانلود از فایل مانی


کلید واژه آزمون نظام مهندسی

yarazmoon

yarazmoon

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*