Untitled Document

دانلود مقاله شبیه سازی عددی شوری آب در مخزن سد شهید مدنی

دانلود رایگان مقاله شبیه سازی عددی شوری آب در مخزن سد شهید مدنی در چهارمين كنفرانس سدسازي

چكيده مقاله:

جزييات نتايج عددي مدل دو بعدي تهيه شده براي شبيه سازي جريان و اجزاي كيفي آب در مخزن سد شهيد مدني ارائه مي
شود. غلظت نمك در آب رودخانه اصلي مخزن بسيار زياد است از اينرو بررسي كيفيت آب در درون مخزن ضروري است. براي مدل
سازي جريان آب و شوري در مخزن از معادلات انتگرال گيري شده در عمق هيدروديناميك و پراكنش استفاده شده است . پيش بيني
نحوه توزيع غلظت نمك در مخزن براي دو حالت مستمر و منقطع و روند رفع آلودگي آب در مخزن پس از ورود آب شيرين به
مخزن از بررسيهاي مهم اين پژوهش هستند.

 

دانلود مقاله شبیه سازی عددی شوری آب در مخزن سد شهید مدنی

آموزش دانلود از فایل مانی


کلید واژه آزمون نظام مهندسی

yarazmoon

yarazmoon

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*