Untitled Document

دانلود مقاله ایی در زمینه شکل پذیری ساختمان هایی بتنی مقاوم در برابر زلزله

چکیده
با توجه به خسارات و تلفات ناشی از زلزله در کشورهاي زلزله خیز، لزوم طراحی سازه هاي مقاوم در برابر زلزله
امري انکار ناپذیر است. براي طرح یکساختمان در مقابل زلزله لازم است اطلاعاتی جامع و کامل از رفتار آن در مقابل
نیروهاي ناشی از زلزله در دستباشد. باید دانست که رعایت ضوابط و مقررات مندرج در آیین نامه ها تضمین کنندة
مقاوم شدن کامل ساختمانها در برابر نیروهاي ناشی از زلزله نیست. به همین جهت باید رفتار سازه ها را به طور کلی و به
دقت مورد توجه قرار داد. شکل پذیري یکی از خواصبسیار مهم سازه هایی است که اگر تحت تأثیر نیروهاي لرزه اي
واقع شوند، باید از خود بروز دهند. هر سازة پایدار یا مقاوم در برابر زلزله باید هم به صورت کلی و یکمجموعۀ کامل،
شکل پذیر باشد و هم اعضاي آن به تفکیکشکل پذیر باشند. بنابراین با توجه به نوع سازه اي که براي مناطق زلزله خیز
طراحی می شود، باید مصالح به کار رفته در آنها به نحوي اختیار و ترکیب شوند که نتیجۀ رفتار آنها، شکل پذیر بودن را
تأمین نماید. که در مورد سازه هاي بتن مسلح اصلی ترین این مصالح بتن و میلگرد هستند. در این مقاله معیارها و ضوابط
تأمین کنندة شکل پذیري در مصالح، تیرها، ستونها، اتصالات تیر به ستون و دیوارهاي برشی مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها : شکل پذیري، سازه بتن مسلح، مقاوم در برابر زلزله، اتصال تیر به ستون، دیوار برشی … .

با مراجعه به ادامه مطلب می توانید این مقاله را به صورت کامل دانلود کنید .

منبع :

omrankadehsepahan.irکلید واژه آزمون نظام مهندسی

yarazmoon

yarazmoon

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*