Untitled Document

ترک های موجود در بتن و راهکارهای رفع آن ها

در این مقاله ترک هایی که ممکن است در بتن به وجود آید و روش های مقابله و از بین بردن آن ها را مورد بررسی قرار داده ایم که می توانید با کلیک کردن به ادامه مطلب این مقاله را دانلود کنید.

گوشه ایی از این مقاله

علت بوجود آمدن کلی بعضی از ترکها و پی آمدهاي ناشی از آن:
خصوصا دًر آب و هواي سردتر، رطوبت میتواند از داخل ترکهاي ریز به درون لایه هاي بتن نفوذ کند و
سپس در اثر سیکل ذوب-انجماد باعث توسعه ترکها و گسیختگی بتن در محل ترك گردد.
هنگامی که خاك اطراف فونداسیون تثبیت شد، هرگونه حرکتی می تواند باعث جدا شدن لایه هاي
محکم بتن و در نتیجه ایجاد ترکهاي ریز در بتن گردد که با توسعه آنها رطوبت به همراه مواد خورنده
می تواند به داخل فونداسیون نفوذ کند.

۳۰vil.netکلید واژه آزمون نظام مهندسی

yarazmoon

yarazmoon

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*