Untitled Document

بایگانی ماهانه: مرداد ۱۳۹۴

دانلود جزوه کنترل قاب های بتنی تحت ۲۵ % بار زلزله در نرم افزار Etabs

xvwol77wwgj9tcb3zzz

با مراجعه به ادامه مطلب جزوه ۵ صفحه ای روند کنترل قاب های بتنی در سیستم دوگانه، در برابر ۲۵ % نیروی زلزله به صورت تصویری و با توضیح تمام مراحل را می توانید دانلود کنید این جزوه توسط جناب مهندس کاظم بهادر نژاد تهیه و تنظیم شده است با تشکر از ایشان ۷civil.com ادامه مطلب »

دانلود جزوه آنالیز ترک خوردگی دیوارهای برشی در تحلیل دینامیکی توسط نرم افزار Etabs

download (18)

با مراجعه به ادامه مطلب می توانید جزوه ای ۷ صفحه ای از آنالیز ترک خوردگی دیوارهای برشی در تحلیل دینامیکی توسط نرم افزار Etabs را دانلود کنید .این جزوه به زحمت جناب مهندس کاظم بهادر نژاد تهیه شده است. ۷civil.com ادامه مطلب »

دانلود ویدیویی از جوشکاری سر به سر میلگرد

download (17)

با مراجعه به ادامه مطلب ویدیویی ۶۷ ثانیه ایی از جوشکاری سر به سر میلگرد را دانلود خواهید کرد. در این روش به جای بر روی هم قراردادن (Overlap) بخش انتهایی میلگردها، دو سر میلگرد به وسیله اعمال حرارت در دمای مشخص و سپس فشار هیدرولیکی که به دو سر میلگرد وارد می‌آید به یکدیگر اتصال داده می‌شود. ۷civil.com ادامه مطلب »