Untitled Document

بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۴

دانلود مقاله بتن ضد آب(آب بند)

download

این مقاله به زبان فارسی بوده و  ۱۰ صفحه دارد. خاصیت نفوذپذیری و تخلخل بتن بهترین نمونه برای توصیف یک ماده نفوذ پذیر و متخلخل است. تخلخل مقدار منافذ و سوراخهای داخل بتن می باشد که با درصدی از مجموع حجم ماده نشان داده می شود. نفوذپذیری نیز بیانی از چگونگی ارتباط میان منافذ می باشد. این خاصیت ها به ... ادامه مطلب »